Zgodovina

Modernizacija in hiter razvoj

S tehnološkim razvojem je raslo tudi število zaposlenih, tako da podjetje danes šteje 45 visoko usposobljenih in motiviranih sodelavcev z večletnimi izkušnjami na področju strojništva, med njimi 10 inženirjev. Zaposlene nenehno usposabljamo, tako da se razvijajo skupaj s podjetjem. Številna področja znanj, ki jih posedujemo, pa omogočajo hitrejši razvoj podjetja in večjo kakovost proizvodnje.

1992

Ustanovitev podjetja

Ustanovljena je bila obrtna dejavnost z namenom izdelovanja kovinske in nekovinske galanterije.

1996/97

Nakup prve CNC strojne opreme

Rezkalna stroja AG 400 in AG 250 sta omogočila, da smo začeli z izdelavo zahtevnejših strojnih delov.

2000

Novi poslovni prostori

Proizvodnjo smo preselili v nove prostore na območju Industrijske cone TAM. V tem času je bila proizvodnja posodobljena z dvema CNC centroma.

2005

Specializacija podjetja

Iz obrtne dejavnosti smo se preoblikovali v podjetje za proizvodnjo orodij in komponent za avtomobilsko industrijo. Takrat se je začrtala tudi politika podjetja, in sicer ukvarjati se izključno z orodjarstvom.

2014

Nov proizvodni objekt

Predstavlja prelomno leto, ko se je celotno podjetje preselilo v nov, poslovno-proizvodnji objekt na območju Industrijske cone Tezno. Objekt je zgrajen po najnovejših standardih, opremljen s sodobno tehnologijo in tako prilagojen za nemoteno proizvodnjo.

2017

Širitev proizvodne dejavnosti

Investicija v nabavo najnovejših strojev, povečanje proizvodne površine ter zagon proizvodnje večjih izdelkov.