Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)

V okviru javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP bo podjetje Orodjarna Imenšek, d.o.o. izvedlo 12 projektov v okviru ključnih strokovnih področij: (a) izkušnja kupca, (b) podatkovna strategija, (c) procesi in digitalne rešitve, digitalni poslovni modeli, (d) strategija razvoja digitalnih kadrov, (e) kibernetska varnost in (f) Industrije 4.0. Upravičeni stroški bodo znašali okrog 175.000 EUR, sofinanciranje operacije pa 100.000 EUR.
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.