Poročilo

Spletna stran za tuje trge in produktno-prodajni video

V okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« smo za podjetje Orodjarna Imenšek d.o.o. pripravili vsebine za vzpostavitev kvalitetnega e-poslovanja. Zasnovali, oblikovali in tehnično postavili smo spletno predstavitev podjetja za tuje trge, s katero lahko to verodostojno nastopa na tujem trgu in še dodatno poveča svojo proizvodnjo na nova tržišča. Z video predstavitvijo in produktno prodajnim videom podjetje nagovarja nove potencialne poslovne partnerje podjetja in utrjuje ugled pri obstoječih partnerjih.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Ime operacije: Vzpostavitev B2B elektronskega poslovanja za tuji trg v podjetju Orodjarna Imenšek d.o.o.

Naziv javnega razpisa: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

Naziv naročnika: Orodjarna Imenšek d.o.o.

Naziv izvajalca: Studio Legen d.o.o.

Spletna stran v nemščini: www.imensek.si/de

Spletna stran v angleščini: www.imensek.si/en

E-katalog: www.imensek.si/de/katalog

Youtube kanal: www.youtube.com/channel/UCM7gSUYYOSIzy8NQQLY1Pig